Betingelser

 

BETINGELSER

 

Lov om pakkerejser
Alle rejsearrangementer er underlagt "Lov om pakkerejser", der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m

 

Afbestilling:
Hunting Adventures partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 30 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Hvis det drejer sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod - læs afsnittet vedr. forsikring.

 

Afbrydelse af ophold:
Hvis kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

 

Ansvar:
Hunting Adventures ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af Hunting Adventures  benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder vores generelle betingelser.

 

Flybilletter:
Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Hunting Adventures gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn ved bestilling af flybilletter. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr på ca. kr. 750. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver Hunting Adventures et administrationsgebyr på kr. 250.
Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.

 

Flyrejsen:
Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos Hunting Adventures agent på destinationen.

 

Forsikring:
Ønsker kunden at tegne rejse -og afbudsforsikring, anbefales det at kontakte Gouda forsikring, som er specialister i alm. rejseforsikringer og jagtrejseforsikringer.

 

Kontakt i nødstilfælde:
Hunting Adventures kan i nødstilfælde kontaktes 24 timer i døgnet på telefon +45 26976590

 

Betaling:
Alle betalinger skal ske ved bankoverførsel. Der kan ikke betales med kreditkort hos Hunting  Adventures, dog kan der afregnes direkte på reviret hos enkelte partnere med kreditkort mod ekstra gebyr.

 

Overdragelse af rejsen:
Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt, hvis der stadig er ledig plads på flyet. Det kræver dog, at Hunting Adventures er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

 

Prisregulering:
I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder Hunting Adventures sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving.

 

Reklamation:
Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal Hunting Adventures omgående kontaktes, såfremt kunden og Hunting Adventures  partner ikke kan løse problemet. Bliver Hunting Adventures ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

 

Vaccination:
Der anbefales en eller anden form for vaccination til de fleste afrikanske destinationer Hunting Adventures råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning.

 

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse:
Såfremt en rejse som er købt hos Hunting Adventures ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere Hunting Adventures om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Hvis dette ikke sker, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis Hunting Adventures allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis Hunting Adventures ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen. Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der et ændringsgebyr på kr. 500.

 

Der tages forbehold for trykfejl.

 

Hunting Adventures – marts 2013

 

Ved indbetaling af depositum er betingelserne accepteret.